نخل سرویس تضمینی برای خرید شما

به موجب این گارانتی کنسول شما به مدت یک سال تضمین میشود

و در صورت هرگونه اشکال یا اختلال کنسول تعویض میگردد.برای اطلاعات بیشتر صفحه گارانتی نخل سرویس را مشاهده بفرمایید.