کالاها کی و به چه صورت ارسال می شوند؟

رویه ارسال کالا

در نخل مارکت سفارشات ثبت شده روزانه بررسی و بین 24 تا 48 ساعت به شرکت پست مربوطه تحویل داده شده و از سه طریق برای خریداران محترم ارسال می شوند :
آیکن پست پیشتاز

پست پیشتاز

برای تمام شهر ها و روستا های کشور وجود دارد و بین سه تا پنج روز کاری درب منزل خریدار می رسد.

vizhe

پست ویژه

فقط برای شهر های تهران ، اصفهان ، اراک ، قم ، خرم آباد و درون استان خوزستان وجود دارد و کالا 48 ساعته به خریدار می رسد.

vizhe

پست شادکس

برای تمام شهرها و روستاهای کشور وجود دارد و تا 48 ساعت به خریدار میرسد،با محافظت ویژه سلامت کالا حفظ می شود و در سریع ترین زمان ممکن بدست خریدار میرسد.

ما در نخل مارکت برای ایمنی و بسته بندی بهتر کالای ارسالی شما از لفاف و ضربه گیر اضافه در بسته بندی کالا استفاده می کنیم که همین امر باعث اختلاف قیمت جزئی بین مبلغ پرداختی شما و مبلغ موجود در رسید پستی می شود.