تعویض با پلی استیشن 5 استاندارد

مبلغ پرداختی

نام کالای کارکرده
تومان 18.100.000 PS4  1TB Fat

تومان 19.000.000

PS4 500GB Fat
تومان 16.600.000

PS4 1TB Slim

تومان 16.800.000

PS4 500GB Slim

تومان 15.600.000

PS4 Pro 1TB

تومان 19.100.000

Xbox One S 1TB

تومان 19.600.000 Xbox One S 500GB

تومان 19.800.000

Xbox One S Digital
تومان 18.200.000

Xbox One X

تومان 20.600.000 Nintendo Switch
playstation 5 with dualsense front product shot 01 ps5 en 30jul20 1

تعویض با پلی استیشن 5 دیجیتال

مبلغ پرداختی

نام کالای کارکرده

تومان 16.000.000

PS4 1TB Fat
تومان 16.900.000

PS4 500GB Fat

تومان 14.500.000

PS4 1TB Slim
تومان 14.600.000

PS4 500GB Slim

تومان 13.500.000

PS4 Pro 1TB
تومان 17.000.000

Xbox One S 1TB

تومان 17.500.000

Xbox One S 500GB
تومان 17.700.000

Xbox One S Digital

تومان 16.200.000

Xbox One X

تومان 18.500.000 Nintendo Switch
playstation 5 30jul20

تعویض با ایکس باکس سری ایکس

مبلغ پرداختی

نام کالای کارکرده

تومان 15.800.000

PS4 1TB Fat
تومان 16.700.000

PS4 500GB Fat

تومان 14.300.000

PS4 1TB Slim
تومان 14.400.000

PS4 500GB Slim

تومان 13.300.000

PS4 Pro 1TB
تومان 16.800.000

Xbox One S 1TB

تومان 17.300.000

Xbox One S 500GB
تومان 17.400.000

Xbox One S Digital

تومان 15.900.000

Xbox One X
تومان 18.300.000 Nintendo Switch
xbox series x

تعویض با ایکس باکس سری اس

مبلغ پرداختی

نام کالای کارکرده

تومان 4.800.000

PS4 1TB Fat
تومان 5.700.000

PS4 500GB Fat

تومان 3.300.000

PS4 1TB Slim
تومان 3.500.000

PS4 500GB Slim

تومان 5.800.000

Xbox One S 1TB
تومان 6.300.000

Xbox One S 500GB

تومان 6.500.000

Xbox One S Digital

تومان 4.900.000

Xbox One X

تومان 7.300.000

Nintendo Switch
xbox series s