ماگ

ماگ

مجموعه ای از ماگ های حرارتی و ماگ های دارای لایسنس را مشاهده میکنید که با نام لیوان جادویی نیز به کار میرود. ویژگی های منحصر بفرد ماگ های حرارتی در این است که با اضافه کردن نوشیدنی داغ طرح اولیه تغیر کرده و شکل دیگری را به شما نشان میدهد و باعث هیجان خارق العاده ای میشود.