پشت پرده قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کنسو‌ل ها در ایران! – زومکست

موضوع تفاوت قیمت‌‌‌گذاری کنسول‌ها و اتفاق‌های موثر روی قیمت نهایی بازی‌های ویدیویی همواره بحث برانگیز بوده است. در این زومکست از این عو...

ادامه مطلب